Вие сте тук > ���� �������������� Открийте ни във facebook   карта   връзки   форум


За сваляне
"PKU ДИЕТИЧНА ПРОГРАМА" - програма на български език за изчисляване на дневното количество Фенилаланин. Дава възможност за:
  • добавяне на нови продукти, които да се класифицират в различни категории;
  • коригиране на вече въведена информация;
  • изтриване на данни за даден продукт;
  • конструиране на дневно меню;
  • добавяне или изключване на продукти от дневното меню;
  • съхраняване на дневното меню;
  • отваряне на 'старо' меню;
Свали версия 2.0 на програмата от тук -> Щракнете тук, за да свалите файла
Брой сваляния: 2082
Ново - добавено е меню, даващо възможност за въвеждане и съхраняване на резултатите от кръвните проби за нивото на PHE в кръвта. Като допълнение, стойностите могат да се извеждат във вид на списък или да се представят като линейна диаграма (за по-лесното визуално възприемане и осмисляне).
Всички файлове от предходната версия ще бъдат запазени след инсталацията.
Важно!
Не е предвидено въвеждането на стойности преди 2013г!

Свали версия 1.0 на програмата от тук -> Щракнете тук, за да свалите файла
Важно!
Запознайте се със съдържанието на файла ReadMe.txt! Може да се наложи да спрете работата на вашата антивирусна програма, за да направите успешна инсталация. Очакваме вашите отзиви и коментари, съвети и препоръки във връзка с действието на програмата :)

     Един удобен начин за следене на стойностите на Фенилаланин в кръвта на пациента е следния файл Щракнете тук, за да свалите файла. Той е създаден в средата на програмата EXCEL. С въвеждането на стойността (количеството фенилаланин в кръвта) тя се нанася визуално като точка от линейна графика.

     Списък със съдържанието на Фенилаланин (в 100 гр. продукт) на около 2500 различни продукта можете да свалите тук Щракнете тук, за да свалите файла. Неудобството при него е, че е на английски език!

     Таблица за съдържанието на Фенилаланин в различни продукти (на български език) можете да свалите тук Щракнете тук, за да свалите файла.

     Няколко рецепти за супи с изчислено съдържание на фенилаланин в различните продукти Щракнете тук, за да свалите файла.

     Всички рецепти, които се поместени в раздел "Рецепти" и много други (за които няма място) можете да изтеглите от тук Щракнете тук, за да свалите файла.


     Официален вестник на ЕС - L 404/9 от 18.01.2007 -> Регламент (ЕО) №1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20.12.2006 относно хранителни и здравни претенции за храните Щракнете тук, за да свалите файла.

     Държавен вестник - бр.71/12.08.2008г. -> Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Щракнете тук, за да свалите файла.


     Европейски доклад за обществена оценка (EPAR)-> KUVAN (от 2013г.) Щракнете тук, за да свалите файла.


     Европейски доклад за обществена оценка (EPAR)-> KUVAN (от 2008г.) Щракнете тук, за да свалите файла.

     Характеристика на продукта-> KUVAN Щракнете тук, за да свалите файла.

     Ниво на реимбурсиране на PKU продукти в 13 европейски страни към 28.12.2009 (по данни на ESPKU) Щракнете тук, за да свалите файла.


     Писмо от Tobias S. Hagedorn (секретар на ESPKU) в подкрепа на българската асоциация от 11.03.2008 Щракнете тук, за да свалите файла.

     Писмо от ESPKU в знак на подкрепа от 11.03.2008 Щракнете тук, за да свалите файла.


     Решение №58/14.04.2009 постановено от Петчленен разширен състав по множествена дискриминация на Комисията за защита от дискриминация по преписка №46/2008г. Щракнете тук, за да свалите файла.

     Жалба от НЗОК до Върховен административен съд чрез процесуален представител - Ваня Илиева Вх. №18-10-30/07.05.2009г. Щракнете тук, за да свалите файла.

     Решение на Върховен административен съд - Седмо отделение №10281/03.08.2009г. Щракнете тук, за да свалите файла.
© Designed By DiD 2010-2018